Máy Cắt Thái Thịt

Máy cắt thịt – thái thịt đông lạnh bán tự động QM-ES 300

10.000.000

Máy Cắt Thái Thịt

Máy cắt thịt chín thịt đông lạnh – Máy thái thịt hạt lựu 300-400kg/h

123.500.000