Máy chiết rót được các sản phẩm dạng sệt, dạng lỏng vào chai, bình, túi đựng dành cho các lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, hoá nông