Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng nhôm – Máy dán màng tự động QM-GLF-1800

38.500.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng nhôm tự động kiểu để bàn QM-VS-800W

33.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng nhôm tự động QM-GLF-1300

30.800.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng nhôm tự động QM-VS-2000W

66.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng nhôm tự động tốc độ cao QM-VS-3000W

88.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng seal – màng nhôm tự động mini QM-DMN-600

30.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng seal màng nhôm cầm tay SR-600

11.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán màng seal màng nhôm tự động SR-1500

82.500.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán miệng khay nhựa thực phẩm – Máy đóng gói cá thịt tự động

1.070.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy dán seal màng nhôm cầm tay SR-800

13.200.000

Máy Dán Màng Seal

Máy niêm phong hộp thức ăn nhanh – Dán màng khay thực phẩm tự động QM-BG-60

303.000.000

Máy Dán Màng Seal

Máy seal dán màng nhôm băng tải tự động GLF-2800

36.000.000

Máy dán màng – cán màng seal công nghiệp