Chọn máy theo kiểu dáng bao bì

Máy đóng gói bao 50kg và khâu miệng bao bán tự động đóng gói gạo, bột băng tải

145.000.000
Bộ Lọc

Chọn máy theo kiểu dáng bao bì