Máy – Thiết bị đóng gói dạng hạt là sản phẩm đóng gói đặc thù dành riêng cho những nguyên liệu cấp đầu vào có hình dáng dạng hạt. Máy công nghiệp Quang Minh có sản phẩm đóng gói tự động và bán tự động đa dạng lựa chọn cho khách hàng.

Giá Liên hệ: 0396 906 609
Giảm giá!