Dán nhãn chai vuông 2 mặt tự động Máy dán nhãn chai phẳng QM TB300

350.000.000