Dây Chuyền Sản Xuất

Dây chuyền chiết bột viền mí lon tự động QM-CBVML-01

660.000.000

Dây Chuyền Sản Xuất

Dây chuyền định lượng Hạt vào Lon + Viền Mí Lon + Dán nhãn Lon QM-DCDL02

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Viền Mí Lon

Máy viền mí lon công nghiệp bán tự động QM-FGJ100C

49.500.000

Máy Viền Mí Lon

Máy viền mí lon hút chân không và bơm khí Ni-tơ tự động XT-FG130L

560.000.000

Máy Viền Mí Lon

Máy viền mí lon kèm hút chân không và thổi khí Ni-Tơ bán tự động QM-FGJ100D

198.000.000

Máy Viền Mí Lon

Máy viền mí lon kèm hút chân không và thổi khí Ni-Tơ bán tự động QM-ZKCD-I

198.000.000

Máy Viền Mí Lon

Máy viền mí lon tự động QM-GFJ100E

253.000.000

Máy Viền Mí Lon

Máy viền mí lon tự động tốc độ cao QM-FGJ100G

352.000.000

Máy Viền Mí Lon

Máy viền mí lon để bàn bán tự động QM-TCS-160

16.500.000

Máy Viền Mí Lon

Máy viền mí lon để bàn QM-KL-100

22.000.000
0396906609