Giảm giá!

Máy Cắt và Co Màng

Máy bọc màng và co màng bằng nhiệt tự động BF Series

130.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy bọc màng và co màng bằng nhiệt tự động FQL Series

132.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy cắt và co màng PE-POF-PVC tự động QM-BS-Series

160.000.000

Dây chuyền đóng gói

Máy co lốc màng chai & lọ tự động – Có tích hợp dây chuyền

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút co màng bằng hơi nước nhãn thân chai tự động DZBS1135

66.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút co màng bằng hơi nước nhãn thân chai tự động ZBS83A

132.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút co màng bằng nhiệt nhãn cổ chai tự động BSS-1538C

38.500.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút co màng bằng nhiệt nhãn thân chai tự động BSS-1538B

38.500.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút co màng bằng nhiệt nhãn thân chai tự động BSS-1538D

27.500.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút màng co lốc tự động BSE4535/ BSE5038/ BSE6040

55.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút màng và co màng bằng lốc tự động BSE-5040A/ BSE-6040A

99.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút và co màng bằng nhiệt nhãn cổ chai tự động BSS-1538A

22.000.000
0396906609