Máy Đóng Đai Thùng

Máy quấn màng PE bán tự động DBC800

27.500.000

Máy Đóng Gói

Máy quấn màng PE bán tự động DBC800S

33.000.000

Máy Đóng Gói

Máy đóng đai nhựa thùng Carton bán tự động KZ900

16.500.000

Máy Đóng Gói

Máy đóng đai thùng – cuộn đai thùng Carton tự động DBA200L

203.000.000

Máy Đóng Gói

Máy đóng đai thùng Carton BDA200 tự động

66.000.000

Máy Đóng Đai Thùng

Máy đóng đai thùng Carton Công nghiệp bán tự động KZ900L

16.500.000

Máy Đóng Gói

Máy đóng đai thùng Carton tự động DBA200L

107.800.000