Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy quấn màng PE bán tự động DBC800S

33.000.000

Máy quấn màng PE bán tự động DBC800

27.500.000

Máy đóng đai thùng Carton Công nghiệp bán tự động KZ900L

16.500.000

Máy đóng đai thùng nhựa thùng Carton bán tự động KZ900

16.500.000

Máy đóng đai thùng – cuộn đai thùng Carton tự động DBA200L

203.000.000

Máy đóng đai thùng Carton tự động DBA200L

107.800.000

Máy đóng đai thùng Carton BDA200 tự động

66.000.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì