Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy đóng gói bao 50kg và khâu miệng bao bán tự động đóng gói gạo, bột băng tải

145.000.000

Máy ép viên Máy tạo hạt phân bón NPK, phân chuồng, phân bón tự động

258.000.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì