Máy Chiết Rót

Dây chuyền đóng gói dung dịch nước muối dạng túi tự động QM-CS2

13.800.000.000

Máy Đóng Gói Dạng Bột

Máy đóng gói chai – lọ bột kháng sinh khô tự động – Máy đóng gói dược phẩm

430.000.000

Máy Đóng Gói

Máy đóng gói vỉ viên thuốc tự động từ giấy nhôm, nhựa PVC AL/ tấm phẳng

250.000.000