Máy Chiết Rót

Dây chuyền đóng gói dung dịch nước muối dạng túi tự động QM-CS2

13.800.000.000

Máy Đóng Gói Dược Phẩm

Máy chiết rót và đóng gói thuốc nhỏ mắt công suất cao QM-ALY-series

3.990.000.000

Máy Đóng Gói Dược Phẩm

Máy chiết rót vỉ thuốc máy đóng gói dược phẩm dạng nước QM-SED

1.098.500.000

Máy Đóng Gói Dược Phẩm

Máy đóng gói chai – lọ bột kháng sinh khô tự động – Máy đóng gói dược phẩm

430.000.000

Máy Đóng Gói Dược Phẩm

Máy đóng gói dạng vỉ thuốc – Máy dập vỉ thuốc tự động từ tấm PVC và Alu

300.000.000

Máy Đóng Gói Dược Phẩm

Máy đóng gói hộp carton tự động (Mở hộp – Thêm: HDSD + Sản Phẩm – Gấp hộp)

1.003.950.000

Máy Đóng Gói Dược Phẩm

Máy đóng gói vỉ viên thuốc tự động từ giấy nhôm, nhựa PVC AL/ tấm phẳng

250.000.000

Máy Chiết Rót

Máy đóng nắp và chiết rót ống nghiệm vô trùng tự động Ống nghiệm IVD

3.500.000.000