Tag Archives: Thiết bị đóng gói dược phẩm

PHÂN LOẠI DẠNG DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI DƯỢC PHẨM

Máy đóng gói tuýp kem đánh răng – thuốc mỡ – mỹ phẩm

Đối với từng loại dược phẩm sẽ được sản xuất theo cách thức riêng và tạo ra thành phẩm với những dạng khác nhau. Phân loại dạng dược phẩm theo nhiều nguyên tắc về cả hình thức và mục đích sử dụng. Vì vậy có nhiều thiết bị đóng gói dược phẩm phù hợp, Sau […]