Máy trộn bột công nghiệp dung tích 10-20-40-60-80-100L

9.500.000

Máy trộn bột thực phẩm nằm ngang – 50kg/1 lần trộn

32.000.000
Bộ Lọc