Tag Archives: Dạng dược phẩm

PHÂN LOẠI DẠNG DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI DƯỢC PHẨM

Máy đóng gói tuýp kem đánh răng – thuốc mỡ – mỹ phẩm

Đối với từng loại dược phẩm sẽ được sản xuất theo cách thức riêng và tạo ra thành phẩm với những dạng khác nhau. Vậy dạng dược phẩm được phân loại theo những nguyên tắc nào và làm sao để lựa chọn được những thiết bị đóng gói phù hợp với từng dạng dược phẩm. […]