Máy Dán Nhãn

Máy dán nhãn chai 2 mặt hông tự động QM-ADLM-60

418.000.000

Máy Dán Nhãn

Máy dán nhãn chai tròn tự động (Kẹp xoay) QM-ARLM-160B

99.000.000

Máy Dán Nhãn

Máy dán nhãn chai tròn tự động 160A (Băng tải xoay) QM-ARLM-160A

99.000.000

Máy Dán Nhãn

Máy dán nhãn chai tròn tự động Băng tải xoay QM-ARLM-50A

132.000.000

Máy Dán Nhãn

Máy dán nhãn chai tròn tự động có Thiết bị giữ chai QM-ARLM-50B

132.000.000

Máy Dán Nhãn Nằm Ngang

Máy dán nhãn mặt phẳng bán tự động (Có in date) QM-MT-60C

35.200.000

Máy Dán Nhãn

Máy dán nhãn mặt phẳng tự động QM-AFLM-200

231.000.000

Máy Dán Nhãn Nằm Ngang

Máy dán nhãn mặt phẳng tự động QM-LT-300

98.500.000

Máy Dán Nhãn

Máy dán nhãn MINI chai tròn tự động Băng tải xoay QM-TRLM-120A

79.200.000

Máy Dán Nhãn

Máy dán nhãn MINI mặt phẳng tự động QM-TFLM-120

88.000.000

Máy Dán Nhãn

Máy dán nhãn một mặt kiểu đứng hoàn toàn tự động YG-620GS

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Dán Nhãn

Máy dán nhãn ngang tự động cho mọi bề mặt XT-3510

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy dán nhãn tự động – Máy dán tem tự động cho ra sản phẩm đẹp và đều. Máy mang lại năng suất cao hơn máy bán tự động.

0396906609