Tag Archives: So sánh CIP và COP

So sánh điểm khác nhau CIP Clean in place và COP Clean out place

So sánh CIP và COP có gì khác nhau và nên lựa chọn phương pháp làm sạch nào tốt hơn

Hệ thống sạch tại chỗ (CIP) / Sạch sẽ (COP) rất quan trọng trong cách các nhà sản xuất vệ sinh và làm sạch cơ sở của họ. Có bốn quy trình làm sạch chính được sử dụng trong các môi trường được quy định. Bao gồm các quy trình: Làm sạch tại chỗ (CIP) Dọn […]