Tag Archives: Đạo luật UPLR

Đạo luật FPLA và UPLR tổng hợp yêu cầu về nhãn dán bao bì tại Mỹ

Đạo luật FPLA và UPLR tổng hợp yêu cầu về nhãn dán bao bì tại Mỹ

Đạo luật FPLA và Đạo luật UPLR tổng hợp Yêu cầu về nhãn dán sản phẩm tại thị trường Mỹ là bài viết dành cho nhà sản xuất, xuất khẩu Việt Nam muốn đưa sản phẩm sang thị trường hàng đầu thế giới là Mỹ. Nước Mỹ là đất nước có hệ thống pháp lý […]