Tag Archives: COCQ

COCQ là gì? Tầm quan trọng và Vai Trò của CO-CQ trong xuất nhập khẩu?

COCQ là gì? Tầm quan trọng Vai Trò của CO-CQ trong xuất nhập khẩu?

CO CQ đều là những thuật ngữ quan trọng đối với những người làm trong lĩnh vực nhập khẩu – xuất khẩu, trong ngành vận chuyển quốc tế và kinh doanh vật liệu nói riêng. Việc yêu cầu hàng hóa phải luôn có đầy đủ giấy tờ CO, CQ kèm theo là cần thiết để hỗ trợ truy xuất nguồn […]