Tag Archives: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Vì sao nên có Phòng nghiên cứu & phát triển sản phẩm R&D trong doanh nghiệp

Tại sao doanh nghiệp cần có phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm R&D

R&D hay nghiên cứu & phát triển sản phẩm có vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Phòng R&D có vai trò nghiên cứu thị trường, nghiên cứu những dòng sản phẩm mới mang tính cạnh tranh cho doanh nghiệp đối với đối thủ. Tuy nhiên, hiện nay phòng nghiên cứu và phát triển sản […]