Máy rút và co màng bằng nhiệt nhãn cổ chai tự động BSS-1538A

22.000.000