Máy Cắt và Co Màng

Máy rút co màng bằng hơi nước nhãn thân chai tự động DZBS1135

66.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút co màng bằng hơi nước nhãn thân chai tự động ZBS83A

132.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút co màng bằng nhiệt nhãn cổ chai tự động BSS-1538C

38.500.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút co màng bằng nhiệt nhãn thân chai tự động BSS-1538B

38.500.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút co màng bằng nhiệt nhãn thân chai tự động BSS-1538D

27.500.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút màng co lốc tự động BSE4535/ BSE5038/ BSE6040

55.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút màng và co màng bằng lốc tự động BSE-5040A/ BSE-6040A

99.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút và co màng bằng nhiệt nhãn cổ chai tự động BSS-1538A

22.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy đóng gói rút co màng thùng Carton tự động DQX-6040S & BSE-8060A

385.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy đóng lốc rút co màng bán tự động BZJ-5038B & BSE-5040A

187.000.000