Giảm giá!

Máy Cắt và Co Màng

Máy bọc màng và co màng bằng nhiệt tự động BF Series

130.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút màng co lốc tự động BSE4535/ BSE5038/ BSE6040

55.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút màng và co màng bằng lốc tự động BSE-5040A/ BSE-6040A

99.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy rút và co màng bằng nhiệt nhãn cổ chai tự động BSS-1538A

22.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy xếp lốc đóng lốc rút co màng tự động QSJ5040A-BSE5040A

429.000.000

Máy Cắt và Co Màng

Máy đóng gói rút co màng thùng Carton tự động DQX-6040S & BSE-8060A

385.000.000