Máy cấp nắp và đóng nắp chai thuỷ tinh – chai nhựa tự động YG-FX 01

298.000.000