Máy siết nắp Tự động. Thiết bị – dụng cụ siết nắp bằng tay cho tới Dây chuyền siết nắp và đóng gói sản phẩm hoàn thiện.