Máy siết nắp chai lọ – chai thuỷ tinh tự động và bán tự động