Máy hàn miệng túi liên tục – Kiểu túi nằm ngang FR770

5.550.000