Máy hàn miệng túi liên tục – Kiểu túi nằm ngang QM-FR-770F

5.550.000