Máy Đóng Gói

Máy hàn miệng túi CBS-1100 có indate có tùy chỉnh kích thước bao bì

4.000.000

Máy Đóng Gói

Máy hàn miệng túi có tin date liên tục bao bì thẳng đứng FRM-980LW

8.900.000

Máy Đóng Gói

Máy hàn miệng túi FRM-980W có máy in date dạng bao bì nằm ngang

7.000.000

Máy Đóng Gói

Máy hàn miệng túi indate FRM-980LD liên tục kiểu có chân bao bì nằm ngang

Giá Liên hệ: 0396 906 609
Giảm giá!

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục – Kiểu túi nằm ngang FR770

4.500.000

Máy Đóng Gói

Máy hàn miệng túi liên tục kết hợp tính năng hút chân không FRSZ-12801

38.500.000

Máy Hàn Miệng Túi

Máy Hàn Miệng Túi Liên Tục KUNBA-SF150

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Đóng Gói Hút Chân Không

Máy hàn miệng túi liên tục LF1080A 4 chức năng (Hút – Hàn – InDate – Đếm SP)

32.100.000

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục thổi khí bao bì nằm ngang hoặc đứng FRQM-980C

9.000.000
Giảm giá!

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục đứng – Kiểu túi đứng mã QM-FR-700-500

6.000.000

Máy Đóng Gói

Máy hàn miệng túi liên tục – bao bì nằm ngang SF-150W

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Đóng Gói

Máy hàn miệng túi liên tục – bao bì thẳng đứng SF150LW

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Đóng Gói

Máy hàn miệng túi SF150LD liên tục – kiểu có chân bao bì nằm ngang

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy hàn miệng túi liên tục có tích hợp indate, tích hợp hút và thổi khí NiTơ. Chúng tôi cung cấp máy tự động và bán tự động. Máy có tính đồng bộ dây chuyền tích hợp