Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục kết hợp máy in date bao bì thẳng đứng FRM-980LW

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục kết hợp tính năng hút chân không FRSZ-12801

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục kiểu có chân bao bì nằm ngang và kết hợp in date FRM-980LD

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Hàn Miệng Túi

Máy Hàn Miệng Túi Liên Tục KUNBA-SF150

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục thổi khí nitơ bao bì nằm ngang hoặc đứng FRQM-980C

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục tùy chỉnh kích thước bao bì CBS-1100 Series

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục – bao bì nằm ngang SF-150W

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục – bao bì thẳng đứng SF150LW

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục – kiểu có chân bao bì nằm ngang SF150LD

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn túi liên tục kết hợp máy in date bao bì nằm ngang FRM-980W

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy hàn miệng túi liên tục có tích hợp indate, tích hợp hút và thổi khí NiTơ. Chúng tôi cung cấp máy tự động và bán tự động. Máy có tính đồng bộ dây chuyền tích hợp

0396906609