Máy hàn miệng túi liên tục có tích hợp indate, tích hợp hút và thổi khí NiTơ. Chúng tôi cung cấp máy tự động và bán tự động. Máy có tính đồng bộ dây chuyền tích hợp