Giảm giá!

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục – Kiểu túi nằm ngang FR770

4.500.000