Máy hàn miệng túi liên tục 4 chức năng (Hút – Hàn – InDate – Đếm SP)

34.000.000