Máy hàn miệng túi mini và Máy hàn miệng túi liên tục được phân phối bởi Máy Công nghiệp Quang Minh.

38.500.000,0
Giá Liên hệ: 0396 906 609
Giá Liên hệ: 0396 906 609