Máy Hàn Miệng Túi

Máy ghép mí bao bì – Máy hàn miệng túi dạng khí kẹp QLF-700A

38.500.000

Máy Hàn Miệng Túi

Máy Hàn Miệng Túi – Loại Dập Chân HM-F500

1.750.000

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi hút chân không LF1080B

38.500.000
Giảm giá!

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục – Kiểu túi đứng mã QM-FR-700-500

6.000.000

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục 4 chức năng (Hút – Hàn – InDate – Đếm SP)

34.000.000

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục FR-900 Các dòng Series FR-990 mã rẻ nhất

2.950.000

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục kết hợp máy in date bao bì thẳng đứng FRM-980LW

8.900.000

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục kết hợp tính năng hút chân không FRSZ-12801

38.500.000

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục kiểu có chân bao bì nằm ngang và kết hợp in date FRM-980LD

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Hàn Miệng Túi

Máy Hàn Miệng Túi Liên Tục KUNBA-SF150

Giá Liên hệ: 0396 906 609

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục thổi khí bao bì nằm ngang hoặc đứng FRQM-980C

9.000.000

Máy Hàn Miệng Túi

Máy hàn miệng túi liên tục tùy chỉnh kích thước bao bì CBS-1100 Series

4.000.000

Máy hàn miệng túi mini và Máy hàn miệng túi liên tục được phân phối bởi Máy Công nghiệp Quang Minh.