Máy chiết rót chất lỏng vô túi dạng đứng 4 đầu QM-SH-ZLD

423.000.000