Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì

Máy chiết rót túi nước có vòi bán tự động Loại phun đứng 2 4 6 vòi

34.500.000

Máy chiết rót chất lỏng vô túi dạng đứng 4 đầu QM-SH-ZLD

423.000.000
Bộ Lọc

Chọn máy đóng gói theo kiểu dáng bao bì