Máy đóng lốc rút co màng bán tự động BZJ-5038B & BSE-5040A

187.000.000