Máy bọc màng và co màng bằng nhiệt tự động BF Series

187.000.000,0