Máy bọc màng và co màng bằng nhiệt tự động BF Series

130.000.000