Máy Chiết Rót

Máy chiết rót và đóng gói thuốc nhỏ mắt công suất cao QM-ALY-series

3.990.000.000

Máy Chiết Rót

Máy chiết rót và đóng nắp chai thuốc nhỏ mắt – Tích hợp dây chuyền

400.000.000