Máy đóng gói định lượng trà túi lọc 2 lớp dạng 1 buồng QM-HS-169

210.000.000