Máy đóng gói định lượng trà túi lọc 2 lớp dạng 1 buồng QM-HS-169

250.000.000

Máy đóng gói trà túi lọc 2 lớp mã YD 18: 250.000.000vnđ

Máy đóng gói trà túi lọc 2 lớp HS-169: 250.000.000vnđ