Máy Đóng Gói Dạng Túi Lọc

Máy đóng gói trà túi lọc 1 lớp tự động nhập khẩu giá xưởng 1-5g

93.000.000

Máy Đóng Gói Dạng Túi Lọc

Máy đóng gói trà túi lọc 1 lớp tự động định lượng 1-10g QM-YG-11

98.000.000
Giảm giá!

Máy Thực Phẩm

Máy Đóng Gói Trà Túi Lọc Tam Giác Màng Nylon 4 đầu cân tự động QM-KTS-160-4

490.000.000

Máy Đóng Gói Dạng Túi Lọc

Máy đóng gói định lượng trà túi lọc 2 lớp dạng 1 buồng QM-HS-169

210.000.000