Máy đóng gói túi zipper Máy đóng túi rời và cân định lượng dạng hạt

1.245.000.000

Máy đóng gói túi zipper + cân định lượng 14 đầu: Giá bán 1.400.000.000đ