Máy đóng gói túi zipper Máy đóng túi rời và cân định lượng dạng hạt

1.145.000.000