Giảm giá!

Máy Thực Phẩm

Máy Đóng Gói Bột – Hạt Định Lượng Bằng Cốc Ép Lưng Tự Động QM-280V-P

132.000.000

Máy Đóng Gói Cân Định Lượng

Máy đóng gói cân định lượng Dạng Hạt – Trà Gạo – Đường Đậu Phộng QM-MH-36W

16.000.000

Máy Đóng Gói Dạng Hạt

Máy đóng gói hạt có hút chân không và thổi khí Nito tự động

440.000.000

Máy Đóng Gói Dạng Hạt

Máy đóng gói hạt hút ẩm chống ẩm – Đóng gói hạt hút ẩm công nghiệp

34.000.000

Máy Đóng Gói Dạng Hạt

Máy đóng gói túi zipper Máy đóng túi rời và cân định lượng dạng hạt

1.145.000.000