Máy cân định lượng trục vít bột mì, bột năng, bột gạo bán tự động

103.500.000