Máy Đóng Gói Cân Định Lượng

Máy đóng gói bột mì, bột năng, bột gạo bán tự động định lượng trục vít

103.500.000

Máy Đóng Gói Cân Định Lượng

Máy đóng gói bột tự động gồm Định lượng Tạo Túi và Hàn Nhiệt

24.500.000