Máy gấp toa thuốc máy gấp giấy tự động QM-ZE-9B/4

19.000.000