Giảm giá!

Máy Dược Phẩm

Máy gấp giấy (gấp toa thuốc) tự động QM-ZE-9B/4

21.000.000

Máy Dược Phẩm

Máy gấp giấy – Gấp đơn thuốc tự động QM-ZE-8B/4

22.000.000