Máy đóng nắp chai bia tự động gồm cấp nắp + đóng nắp QM-XG440E

258.000.000