Máy Siết Nắp Chai Hũ

Máy cấp và dập nắp tự động – Máy đóng nắp mini để bàn XG1870D1

77.900.000

Máy Siết Nắp Chai Hũ

Máy đóng nắp chai bia tự động gồm cấp nắp + đóng nắp QM-XG440E

258.000.000

Máy Dược Phẩm

Máy đóng nắp quay chai tự động cho chai nhựa hoặc thủy tinh, có nắp vặn (ACM-1208)

325.000.000