Máy cấp và dập nắp mini tự động – Máy đóng nắp để bàn XG1870D1

77.900.000