Máy đóng gói bột tự động gồm Định lượng Tạo Túi và Hàn Nhiệt

24.500.000

Chúng tôi có cung cấp bộ cân định lượng tự động riêng với giá: 5.100.000đ