Máy Cắt Thái Thực Phẩm

Máy thái thịt MFS-9001 – Máy thái thực phẩm

3.250.000