Máy thái thịt là thiết bị không thể thiếu trong nhà hàng và doanh nghiệp sản xuất thực phẩm. Máy thái thịt được cho thịt đông lạnh và thịt các loại. Máy có máy tự động, bán tự động và thủ công.