Giảm giá!

Máy Cắt Thái Thực Phẩm

Máy thái thịt chín – thịt đông lạnh tự động QM-SL 300E

21.000.000

Máy Cắt Thái Thực Phẩm

Máy Thái Thịt Tươi Sống QM-QX 250

7.690.000

Máy Cắt Thái Thực Phẩm

Máy Thái Thịt Tươi Sống QM-QX-260

6.790.000